Aktiviteter - se kalender - klik her >>

Jubilæumsudstilling i anledning af 50-året for bevaringen af den gamle by.
28. september til 10. november 2023
Sparekassen Sjælland-Fyn har stillet hele deres smukke stueetage på hjørnet af Stengade og Brostræde til rådighed for udstillingen, der løber i lidt over 6 uger

Ud over særudstillingen i Stengade har jubilæums-
foreningen skabt en hjemmeside 
www.jubihb.dk , som løbende udvides med nye film, fotos og historisk materiale. Film link øverste på hjemmesiden.

I Pressemeddelsen er der yderligere spændende link

Filmen "Helsingør bykerne reddet for 50 år siden"

Grønne pletter i Helsingør – en debataften
i Toldkammeret, onsdag den 4. oktober 2023 fra 19.15 – 20.45

Helsingør Kommune har udarbejdet er Temalokalplan om bevaringsværdige bygninger, et fyldigt og rimelig godt grundlag for fremtidig administration af kommunens bevaringsværdige bygninger.

I en tid hvor mange politikere ønsker en konstant befolkningsvækst i kommunen, og hvor arealer til nybyggeri bliver færre og færre, opstår der gang på gang tanker om at bygge på grønne arealer, som man for få år siden aldrig ville drømme om at bygge på.

På baggrund af ovennævnte, inviterer Foreningen Stad & Egn alle interesserede til en debataften med håb om at påvirke politikerne til at udarbejde en Temalokalplan for bevaringsværdige grønne områder i kommunen.

Foreningen håber at mange borgere vil bidrage med at fortælle om grønne områder i deres nærområde, som man nødig ser bebygget, og som man helst ser bevaret som grønt friareal.

Arkitekt MAA Claes Høgly vil indlede med nogle eksempler på grønne arealer som har været nævnt som mulige byggegrunde, og som ikke stemmer overens med ønsket om en grøn klimakommune.

Debataftenen afholdes i Toldkammeret, Blomstersalen, onsdag den 4. oktober fra 19.15 – 20.45,

Alle er velkomne, Stad & Egn håber; at også nogle politikere har lyst til at deltage.

Den gratis børnevenlig tur i Vestkilens natur blev afholdt 
søndag 27 august kl 13  

Børn og forældre fik en glad eftermiddag sammen. Vi mødes på Vestkilens P-plads bag Pindemosegaard overfor bussens sorte læskur. En barnefødt guide fortalte om området, gårdene og livet dengang hvor han legede med nabogårdens børn, og fik pandekager bagefter.

Vi går rundt om Pindemosegaard, ned forbi Pindemosens kolonihaver og Damgaarden, forbi Løvdalgaard  til Helsingørs højeste punkt (1) hvor Allan Reib har foreslået et højt udkigstårn på stedet, Teglstruptårnet.

 Vi fortsætter ind gennem Skovfolden (2) med råvildt og går videre hen over de to kraftige egetræsplanker til den ”store mark” (3) med Dyresøen (4) som er 6,5 m dyb med stejle sider.

Herefter fortsætter vi til udsigten (5) med sundkig og videre til de nedrevne huse hvor der nu er opført læskur til dyrene (6)

Turen fortsætter ind mellem de to vand-huller (7),  forbi det nedrevne Moselund og til Grantoftegaard (8) . Hele området har været vandrigt og moseagtigt, deraf forekommer mose i flere af gårdnavnene.

 

Nedenfor kan du downloade et gammelt kort over Pindemosen og ruten over gåturen

Hvor er der et toilet?
Offentlige toiletter er ikke noget, der bare kan spares væk. Mange kan ikke undvære dem. Men hvor er de henne, hvor mangler de, og hvordan får vi bedre skiltning, rengøring og vedligeholdelse?

Stad&Egn, Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer

TOILETFORHOLD I HELSINGØR KOMMUNE Afholdt 16.03.2023

Et arbejdsdokument til forbedring af forholdene – det er der brug for!

Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer har i 2022 samlet en arbejdsgruppe til at sætte fokus på behovet for flere og bedre offentlige toiletter – som modspil til de seneste års lukninger. Gruppens arbejde bliver desuden fulgt op af kommunens Dialoggruppe om Tilgængelighed.

Kommunen bruger årligt 900.000 på daglig morgenrengøring + ekstra om sommeren. Hertil 250.000 til vand, el, leje og renovering efter hærværk. Men toiletter er ikke noget, man kan undvære, når der skal spares. For mange af os er adgang til et toilet helt afgørende for, at vi kan bevæge os frit omkring, og ældreorganisationerne får jævnligt klager over uhumske eller manglende toiletter i det offentlige rum. Hertil kommer hensynet til børnefamilier og turister. . . . .

Neden under kan du Downloade hele Pernille Hermanns arbejdsdokument.
pernillehermann@jubii.dk, Momil: 50 60 13 70

 

Helsingør Kommunens "toiletter"

Kortet af kommunale toilketter er opdateret februar 2022.
Kortet kan du downloade hvorved navne på lokaliteterne, henvisninger bliver tydeligers.

Hvor er der et toilet !
Her kan du se Pernille Hermanns oplæg som næstformand i Helsingør Seniorråd
▼ 
▼ ▼ ▼ ▼

Tirsdag 24.03 2020

Møde om Havpark / Nationalpark Øresund

Tirsdag 24.03 2020
Møde om Havpark / Nationalpark Øresund

Stad& Egn inviterer til et offentlig møde om den fremtidige Havpark/ Nationalpark Øresund, tirsdag 24.03 2020 kl. 19:15 nedei Blomstersalen i Toldkammeret Havnepladsen 1 i Helsingør med:
Akvariechefog marinbiolog Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet
FiskerSøren Jacobsen formand for skånsomt kystfiskeri.
MFMorten Messerschmidt

Havpark/Nationalpark Øresund
Kanvi både beskytte og samtidig udvikle Øresund, et af Danmarksrigeste farvande. Det er et af hovedspørgsmålet, når Stad &Egn tirsdag den 24 marts 2020 efter fællesspisningen i Toldkammere tkl. 19:15, inviterer til en åben offentlig debat og ide-udveksling iBlomstersalen nede i Toldkammeret Havnepladsen 1 i Helsingør.
Stad& Egn har inviteret følgende oplægsholdere til diskussionerne:Akvariechef Jens Peder Jeppesen Øresundsakvariet, Formand forskånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen Helsingør, og fra folketingetMorten Messerschmidt, der kommenterer de Nationale og Internationalemulige politiske stopklodser, for at få luft under ideerne: Til en”Havpark / Nationalpark Øresund”.
Påmødet vil der også være paneldebat. Moderator og ordstyrer forpaneldebatten er Pernille Hermann, Helsingør.

Sundet harsom et af de eneste steder i Danmark, et naturskånsomt rekreativt ogerhvervsmæssigt fiskeri. Der også bør perspektiveres med hvilkenye driftsformer, det er, som kan udvikles i samklang med naturen. Påtværs af interessentgrupperne og landegrænserne, herundersynspunkter til hvorledes også lystfiskerturisme og erhverv, kansammentænkes med en bæredygtig udvikling.

På mødetvil vi sætte scenen. Jens P. Jeppesen vil på mødet sætte særligfokus på status og udviklingsmuligheder for Havpark / NationalparkØresund og Søren Jacobsen vil sætte særlig fokus på detbæredygtigeog skånsomme fiskeri i Øresund og den kommende mærkningsordning.
Påsigt ser vi også frem til resultaterne fra det af Helsingør Kommunenedsatte § 17 stk 4 udvalg om Havpark Nationalpark Øresund.


Spisning
Viderevil der være mulighed for at melde sig til fællesspisning påToldkammeret, det foregår umiddelbart lige inden vores møde fra kl.18-19. (Kan bestilles via www.dinnerbooking.dk/vælg Toldkammer som spisested og den 24. marts).

Materialer og Link >>

At lægge de rigtige sten fra grund af

Foreningens formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri.

Offentlige debatter

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Oplyser, inspirerer og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag.