Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag 01-03-2023 kl. 19:00 i Toldkammeret.

Formandens, bestyrelsens årberetning for 2022

Ved sidste generalforsamling blev min kandidat Thomas Larsen valg til ny formand, som afløser efter Stad&Egn første formand Jørgen Busch, der i dag har dirigent stokken.På det første bestyrelsesmøde gik det op for vores nyvalgte formand, at han ikke måtte skrive nogle selvstændige synspunkter til, hvad han fandt var til skade for kommunens kulturmiljøer.

Vores edb system er i kaos. 
Eller - med andre ord - at der ikke var nogen i bestyrelsen, der kunne og ville udvikle og redigerer vores forskellige mail systemer til, at formanden kunne præsentere foreningen over for offent-ligheden. Hvorfor Thomas måtte meddele pas pga. disse arbejdsvilkår, som resten af den gamle bestyrelse præsenterede ham for.

Stad & Egn mail problemer:
Vort mail/informationssystem er et, som Jørgen Buch har kreeret over en G-mail konto med kaldenavnet KongPeder. 

Hvorfor jeg kun kan takke Jørgen Buch for, at jeg har kunnet bruge Jørgen, som en slags ”net-redaktør”, ligesom Jørgen har passet en Stad&Egn Facebook side, når jeg eller andre har udtalt sig om kommunens planer for sine kulturmiljøer. For ikke at blande Anders Wilstrups fornemme pasning af foreningens hjemmeside med bestyrelsens her og nu meddelelser.

Hvorfor jeg som næstformand måtte tage over efter Thomas Larsen.
Stad & Egn er som bekendt tværpolitisk og faktaoplysende om aktiviteter i Helsingør, hvorfor jeg 
fandt, at der kun var en vej for at udvikle foreningen - nemlig ved at etablere samarbejde med en række andre kulturelle foreninger og engagerede enkeltpersoner.

Ligesom jeg bestemte, at bestyrelsesmedlem der kom med ønsker til emner, der kunne præsenteres offentligt, selv måtte være projektansvarlig og præsentere emnerne overfor pressen og på Toldkam-merets hjemmeside.

Et andet eksempel på min formandsrolle var, at Henrik Wegmann som medlem af Stad&Egn kom til mig med spørgsmålet, hvad sker der med slotsruinen i Gurre. 

Et spørgsmål, som jeg videregav til kulturudvalgets formand, Michael Mathiesen, der bad mig om, at Stad & Egn skulle etablerede et samarbejde med en yngre arkitekt Martin Kallesø, der havde nogle nye tanker om slotsruinen. Som Michael Mathiesen havde svært ved at fremføre på kommunens vegne, da kommunen er ejer af Gurre og Kongernes Nordsjælland.

En opfordring, som jeg naturligvis tog på mig, som en ny-forsøgsmodel for at give brevpapir og møderum til andre end bestyrelsen. Hvilket jeg, som en orientering videregav til Borgmesteren, at alt hvad Stad & Egn måtte meddele offentligt om Gurre, naturligvis ville være afhandlet med kulturud-
valgets formand, Michael Mathiesen.

Der bliver dannet en selvstændig Gurre projektgruppe under arkitekt Martin Kallesø. Og Martin Kallesøs Gurre projekt fik efter sit første offentlige møde i Blomstersalen tilslutning af 35 interes-serede personer, der gerne ville engagere sig i projektideen, som Jette Mercuri har taget med i sit jubilæums samarbejde sammen med en række internationale kunstnere omkring Hamlet Scenen og en række andre ”Gurre initiativer” med henblik på Helsingørs købstads 600 års jubilæum i juni 2026.

Dette Købstadsjubilæum i 2026 havde tidligere affødt, at jeg, som formand for Stad&Egn havde søgt Bestseller-Fonden med kopi til kongehuset om, at være Helsingør behjælpelig med at få genskabt Danmarks første Kongefane med Kalmarunionens symboler, herunder Dannebrog fra Erik af Pommeren skib, der blev erobret at Lobæk. Frederiksborg Museet havde en kopi af fanen fra 1870´erne. Den oprindelig fane i Mariakirken var gået tabt under krigen. Fanen er 3x6 meter. 

Denne tanke om et fælles Helsingør projekt havde jeg selvfølgelig præsenteret for Museumsforeningen, Folkeuniversitetet og Michael Mathiesen.

Og hermed fik jeg personligt skabt begyndelsen til en række møder om et fælles samarbejde for at kunne programsatte en række offentlige møder.

Der er op til selve Købstadsjubilæet at kunne inspirere andre i kommunen til at komme med egne initiativer til, så vi sammen måske kan måle os med Kong Peders brag af et 500 år jubilæum i 1926. 

Jubilæet i 1926 var årsag til, at Peder Christensen af Politiken fik sin kongetitel. Hvilket de over 70 deltagere til vort sidste møde i Blomstersalen blev klar over, da Tom Sinding, formand for Museumsforening, beskrev Kong Peders regimente i Helsingør sammen med Jan Horn Petersen, der beskrev borgmesterens grønne initiativer. 

Jan Horn Petersen, der også er formand for Snekkersten borgerforening og lokalhistoriker i Helsingør, har vi tidligere trukket på i et initiativ sammen med landmand Lars Wichmann for at ny etablere en hestefold for Frederiksborg heste på Flynderupgård.

Et nyt initiativ, der var afstedkommet af Viggo s samarbejde med Helle Ølund fra DN. Som en fælles familietur i Vest-kilen sammen med landmand Lars Wickmann, som Vigge gerne vil gøre om igen engang i maj måned. Der deltog ingen fra foreningen bl.a. fordi der ikke var nogen i bestyrelsen der forstod, at udsende initiativet fra Stad&Egn gennem vor G-mail konto.

 

Af andre bestyrelses initiativer til offentlige møder
Der må jeg fremhæve Lise Mussmann, som den mest flittige af os alle med tre spændene møder i Blomstersalen, hvor Lise fik udvirket, at erhvervsmanden Asker Aamund gratis holdt et foredrag med en spændende analyse af, hvorfor man i Europa ikke evner at forholde sig konstruktivt til den muslimske ekspansion fra Mellemøsten og i mødet med hvor egen kultur.

Det næste møde, som Lise hold handlede om Kommunen drikkevand, hvor Leise havde fundet DNś vandspecialist Walter Brüsch, der inspirerende beskrev kommunens specielt gunstige lokalitet rent drikkevandsmæssigt. Hvor vi er beskyttet af den grønne skovring rundtom de enkelte lokaliteter i kommunen. 

Et sidste initiativ fra Liset var et internt forfattermøde med Rolf Lund om hans sidste bog, som opfølgning af hans kogebog for ”Fattig-Røve”.

Her kom der kun en mindre gruppe fra de lokale forfatterkredse.

Radioen, Helsingør Lokalnyt
Og her er vi ved en ny model, som vi prøver, at udvikle sammen med Helsingør Lokalnyt Radio Potcast, hvor der er en række person sammenfald mellem vores respektive bestyrelser. 

Det nye er her, at vi kan invitere til faglige radiosamtaler, som efterfølgende kan udvikles til offentlige møder i Toldkammeret, hvorved der forhåbentlig kan udvikles noget som Toldkammeret kan gen-
bruge i sit kommende Højskolekoncept om eftermiddagene før fællesspisningen.

Vort forårsprogram. Tilbage er kun, at nævne, at Stad&Egn i foråret regner med at kunne præsentere en række ”grønne emner”, som bør kunne interesserer mange i kommunen. 

Blandt andet hvad der sker med Marienlyst Slot, hvor byrådsmedlem Thomas Kok i april måned sammen med en fagperson fra slotsgruppen vil kunne beskrive en række fremtidstankerne om de historiske have elementer. 

Og sidst i april eller først i maj forhåbentlig et kommunalt initiativ, hvor to udvalgsformænd vil præsentere, hvad kommunen måske kan stille op med af nye initiativer i en kommende kommuneplan for der grønne område.

I forbindelse med dette ”grønne program” har jeg spurgt den afgående formand for DN Helle Ølund, der forsat er menigt bestyrelsesmedlem og med i Kommunens GrønneRåd, om Helle ikke vil indlede et samarbejde med Stad&Egn om en møderække for at belyse emnet en ”grøn kommune”. Et ini-tiativ som sikkert vil glæde Mette Lene Jensen. 

 

Hvor Mette Lene Jensen, som udvalgsformand, tidligere har reddet os ved vort møde om Klimahaverne i Helsingør, hvor det var Else Marie Øland, der som bestyrelsesmedlem var ansvarlig for at udvikle emnet. Men hvor foredragsholderne desværre udeblev.

Det næste møde i marts sker i sammenhæng med både Ældre Sagen, Faglige Seniorer og Kommunens Seniorråd om de miserable toiletforhold i kommunen for mange ældre, hvor Pernille Hermann, næstformand i Seniorrådet, og boligforsker Hedvig Vestergaard står for ideen og mødet. 

Den 16 marts kl. 19 i Blomstersalen i Toldkammeret
Med disse enkelte nedslag håber jeg, at generalforsamlingen har et brugbart billede af, hvad det er, at jeg som formand ved et eventuelt genvalg ønsker at kunne stå for som et ”mødeprincip”, hvilket også blev kort beskrevet i det fælles papir, som jeg og Jette Mercuri udsendte som en nytårs hilsen til foreningens medlemmer og interessenter.


Jens Kirkegaard, fungerende formand
Fremlagt 1. marts 2023