Bestyrelsens Beretning for 2023
Generalforsamling i Stad & Egn, 26. marts 2024

 

Sidste års problemer med at få styr på medlemsudsendelserne og møde invitationerne, de er blevet løst, og nu kan både kasernen- og redaktøren udsende nyheder til medlemmerne og vor mange interessenter.

Året er mit første år som valgt formand, og ikke kun som fungerende redningsplanke for en lille tværpolitisk forening, Der principielt vedtægtsmæssig ikke kan komme med konkret kritik af hverken borgmester, byråd eller udvalgene fordi:

Stad & Egns formål er, at komme med faktuelle oplysninger om kommunens tilstand. Og dermed, er vi over i flere former for viden-samarbejder om hvilke muligheder, som Helsingør kan udvikle.

Hvorfor jeg, principielt til alle vore møder har søgt, at kunne inddrage andre foreninger, politisk valgte personer samt ledende embedsmænd, primært omkring kommunens planlægning, og dermed de mange åbne spørgsmål til kommunens valg der burde have almen interesse.
 

Med emner
Som kommunens store forskelle i de offentlige toiletter, deres åbninger, vedligehold. Hvor Kommunens Seniorråd ved næstformand Pernille Hermann har gjort et stort forarbejde 
i skrift og tale sammen med Stad & Egn. For at få dette elementære forhold politisk anerkendt.

 

En fortsættelse heraf, om Helsingør mange problemer
Havde Stad & Egn en aftale med kommunens byplanchefen Denis Larsen, at vi skulle kunne udvikle et ældre samarbejde tværsektorielt for Helsingør. Hvorfor Stad & Egn fik etableret en kontakt til faglige seniorer 
i Nordsjællands, og lokalformanden i Helsingør om et samarbejde. Ud over hvad der allerede er med Kommunens Seniorråd, hvor jeg også er valgt.

Den fælles plan var, at Stad&Egns ønskede at ældreorganisationerne stod bag et lokalt Helsingør koncept for boliger til 60+ for de i alt over 22.000 mennesker (Helsingør er den kommune der tiltrækker flest ældre 
i HT-området). Hvor ældre-organisationerne kom med deres ønsker før administrationen og borgmester havde valg partner og udbyder til.

 

At udvikle boliger til en tredje eller fjerde alder i en original Helsingør model.
En sådan tanke eller emne berørte mindst tre søjler eller centre i den kommunale administration. Hvorfor det i gennem hele året ikke har været mulig, at afholde et sådant fagligt møde, hvor kommunens planer kunne præsenteres. hverken med politikerne eller embedsværket alene.

Og det gælder principielt for alle planemner som Stad&Egns havde aftalt med udvalgsformændene til offentlige møder, hvor de folkevalgte skulle have hovedrollen, ”Viel Geschrei und wenig Wolle”

I erkendelse af, at økonomiudvalget og borgmester ordner hverdagen!
Hvorfor Stad & Egn tog initiativ til en historisk samtale gruppe i forbindelse med 600års jubilæet 
i 2026. Sammen med folkeuniversitetet, Helsingør Historiske forening, Faglige seniorer i Helsingør, med reference om emner og ønsker til Udvalgsformand Michael Mathiesen. Så udviklede:

Stad&Egns næstformand Jette Mercuri på samme tid, med andre, forskellige musikalsk jubilæums projekter. Som nu er en offentlig forening, Helsingør 600. med arkitekt Martin Kallesø som formand og Jette Mercuri som næstformand. Med mange forskellige kulturelle projekter for jubilæums året 2026.
 

Fremtiden for Stad & Egn
Udover, at vi nu også har åbnet op for at anvende Kulturhus Nord-Vest ud over samarbejdet med Kulturværftet om brugen af Toldkammeret, Blomstersalen, til møder i Stad&Egns samarbejde for en større brede i vore møder.

Hvorfor jeg ønsker, at der etableres to næstformænd, en administrativ og en møde-politisk for sammen med formanden at udvikle et nyt koncept op til Jubilæet. Samt, at kunne inspirere til at udvikle den lokale kulturpolitik generelt, med nye og flere foreningssamarbejder.

Her ud over, så har jeg et punkt på generalforsamlingen hvor jeg beder om: Generalforsamlings opfordring til Byrådet til at få udarbejdet et fælles kulturpas til de mange ny og gamle kulturpolitiske aktiviteter i 2026.På gensyn i Kulturhuset Nord, Abildgårdsvej 2, 3000 Helsingør 
26. marts 2024 kl. 19

Jens Kirkegaard