Stad&Egn
Vi følger byplanudviklingen
Udvikling af kajområdet
Arkitektur
Offentligt rum
Arkitektur skal tilpasses det omkringliggende

Så er det på tirsdag der er generalforsamling
Komogdeltag - Stad&Egn

21. marts 2024

Ordinær Generalforsamling
26. marts kl. 19:00 

Kulturhuset Nord, Abildsgårdsvej 2, 3000 Helsingør

Først causerer Ole Bang over livet "Før og Efter" i Helsingør
hvorefter Generalforsamlingen starter med dagsordenen som du kan læse her.

  DAGSORDEN >>  

Husk Kontingent betaling for 2024
Se hosstående ►

 


Årets første møde i Stad&Egn
om jubilæet i 2026 afholdt

Stad & Egn har herved fornøjelsen at byde på et aftenmøde i Toldkammeret, hvor vi skal høre nærmere og drøfte ideer til fejringen af Helsingørs 600-års købstadsjubilæum i 2026. Desværre meldte arkitekt Martin Kallesøs projekt om et besøgscenter ved Gurre Slotsruin afbud.

Mødet fandt sted i Toldkammerets
Lille Sal på 1. sal
den 29. FEBRUAR KL.19-21
 

Med venlig hilsen
Jette Mercuri, Næstformand i Stad&Egn

Forum for bolig, plan og byggekultur
i Helsingør Kommune

Foreningens formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri, til glæde for nuværende og kommende generationer. Herunder arbejdes med boligpolitiske, byudviklingsmæssige, arkitektoniske og landskabsmæssige forhold både i by og på land i Helsingør Kommune.

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Oplyser, inspirerer og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag. Samt gennemfører konkrete og relevante projekter. Som tværpolitisk forum spænder vores interesseområde over bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, detailhandel og byliv og debat på et respektfuldt og oplyst grundlag.

Bliv medlem

Kære medlemmer i Stad&Egn samt dem der støtter foreningen.

Melder sig ind i Stad&Egn
for at støtte vores arbejde. Det er nemt ...
Meld dig ind - KLIK HER >>

Tilmeld dig Stad&Egns nyhedsbrev

Du kan modtage vores nyhedsinformationer ved at benytte nedenstående. Det kræver dog et medlemsskab. Se anden steds på siden "Bliv medlem"

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsinformationer

Stad&Egn kalender 2022

Her vil løbende kalenderen blive opdateret. Når den bliver opdateret bliver medlemmer orienteret via hjemmesidens nyhedsmodul.

Link til kalender >>

Kontingent 2024
Foreningen fattes penge til drift af foreningen og vores
arrangementer.


Betaling af kontingent kr. 100,- for 2024 indbetales til 
Bank Reg.nr. 9570 
Konto 12628013

Husk at skriv navn på indbetalingen

Mange tak, Bestyrelsen

Jul på byens gamle bryggeri

Julen er en festlig tid. Det er en hyggelig tid. Og den er frem for alt noget af det mest traditionelle, vi har i HELSINGØR

Julen er dog samtidig noget af det mest kommercielle, og det har den faktisk været i snart 200 år. Brygger Carl Wiibroe benyttede naturligvis også julemåneden til at få ..... 

LÆS HELE HISTORIEN >>

18. Oktober 2023

Jubilæumsudstilling i anledning af 50-året for bevaringen af den gamle by

Afhold den 28. september til 10. november 2023

Et halvt århundrede med bevarende sanering og restaurering af Helsingørs historiske bykerne

Sparekassen Sjælland-Fyn har stillet hele deres smukke stueetage på hjørnet af Stengade og Brostræde til rådighed for udstillingen, der løber i lidt over 6 uger.

Ud over særudstillingen i Stengade har jubilæumsforeningen skabt en hjemmeside www.jubihb.dk, som løbende udvides med nye film, fotos og historisk materiale.

Læs Foreningens Pressemeddelse >>

12. september 2023

Grønne pletter
i Helsingør – en debataften i Told-
kammeret, onsdag den 4. oktober fra
19.15 – 20.45

Helsingør Kommune har bl.a. udarbejdet en "Biodiversitets-plan",  en "Temalokalplan om bevaringsværdige bygninger", begge fyldigt og rimelig godt grundlag for fremtidig administration af kommunens natur aktiver og bevaringsværdige bygninger

På baggrund af ovennævnte, inviterer Foreningen Stad & Egn alle interesserede til en debataften med håb om at påvirke politikerne til at udarbejde en "Temalokalplan for bevaringsværdige grønne områder i kommunen".

Arkitekt MAA Claes Høgly er oplægsholder

LÆS MERE OM DEBAT AFTENEN  >>

Gratis børnevenlig tur i Vestkilens natur afholdt 27 august blev en succes. Arrangementet afholdes også til næste år.   

Børn og forældre fik en glad eftermiddag sammen. Vi mødes på Vestkilens P-plads bag Pindemosegaard, overfor bussens sorte læskur. En barnefødt guide fortalte om området, gårdene og livet dengang hvor han legede med nabogårdens børn,  og fik pandekager bagefter.

LÆS MERE

Kontingent betaling
kr. 100,- for 2023 på
Reg.nr 9570 Kontonr. 0012628013

Husk at skrive dit fulde navn

Spørgsmål så kontakt Viggo, vores kasserer
Email: 
skipperviggo@hotmail.com

Tlf.: 2882 9797

Ny publikation - 7. april

Kultur der gør en forskel

Her "Kultur, der gør en forskel". Det er et udkast, og måske det samme. Hvem har været "forfatter" på udkastet. Du kan klikke på publikationen eller:
LÆS HER >>

Ved at benytte ovenstående Link kan du se og læse hvordan toiletforholdene er i Helsingør kommune

Inden du går tur så kik på kortet så du er forberedt hvis du bliver trængende
Kort >>

Stad&Egn arrangement
”Klimahaven og Biodiversiteter med køer i baghaven” blev afholdt torsdag 26-01 kl.19
i Blomstersalen, Toldkammeret

Else Marie Oeland fra Stad&Egn bød velkommen. 
Anne Marie og Jørgen fra Klimahaven 3000 fortalte om et projekt omhandlende Espergærde og Helsingør.

Ny publikationer har vi lagt ind.
▼ Se nedenstående 

25. december 2022

Beskytttelse af Øresund

I Øresund findes en usædvanlig stor artsrigdom og sundets unikke havmiljø har en kæmpe betydning for miljøet, fiskeriet, forskningen og turismen i hele regionen.
Næsten 90 års trawlforbud 
har sikret et bæredygtigt fiskeri og en stor biologisk variation. Derfor er vi alle optagede af, at der gennemføres en særlig beskyttelse af Øresund, sådan at.det særlige havmiljø og den unikke natur i sundet ikke går tabt for de kommende generationer.

Læs mere eller download ved at benytte linkene

Link til publikationer >>

21. november 2022

Byplankonsulenttegnestuerne 1960'erne og 70' erne

I januar 2010 igangsatte Byplanhistorisk Udvalg et efter sin sædvanlige målestok ret omfattende forskningsprojekt om en meget interessant og betydningsfuld periode i dansk byplanhistorie. Projektets titel var: ”Byplankonsulenttegnestuerne i 1960’erne og 70’erne”. Projektet er støttet af Realdania.
Læs mere eller download ved at benyt nedestående link

Link til publikationer >>

22. november 2022

Arkitektur Politik

”Ordet arkitektur kommer fra latin og betyder bygnings-kunst. Arkitekturbegrebet dækker både byplanlægning, landskaber og pladser, torve og haver. Arkitektur skabes for at opfylde et praktisk behov – som f.eks. behovet for et sted at bo.

Samtidig er der en kunstnerisk hensigt i arkitektur. Arkitektur er en bearbejdning af rum, volumen, stof, farver, lys og lyd for at opnå et bestemt æstetisk udtryk. Arkitektur er det hus, du bor i, skolen du går på, biografen, busterminalen og rådhuset.”

- Fra Dansk Arkitektur Centers vidensbase 

Læs mere eller download ved at benyt nedestående link

Link til publikationer >>

14. januar 2022

Arkitektur Politik

Kommunens Arkitektur Politik er til høring med deadline 20. februar. Stad&Egn ser det positivt at kommunen vil indarbejde, implementere en sådan i lokalplanerne og ikke mindst i de mindre byggesager så vi undgår øjebæer i de lokale kvarterer.
 

Arkitekturråd
Skal der oprettes et sådan. Hvordan skal det sammensættes. Hvilken økonomi er der forbundet.
- mange spørgsmål kan stilles og de skal stilles inden 20. februar 2022

KLIK OG LÆS online >> 
eller benyt linket neden under

Link til publikationer >>

14. juli 2020

Ny artikelside

Kulturmiljøer
Lokalpolitik
Planstrategi

Læs Artikler