Kom i kontakt med Stad&Egn

Vi støtter en åben debat

Stad&Egn er et tværpolitisk. Vores interesseområde er bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, detailhandel og byliv.

Dette til debat på et respektfuldt og oplyst grundlag.

Har du emner, interesse, forslag til et emne du syntes bør deles, har interesse for offentligheden, hører vi gerne for fra dig. Benyt nedenstående kontakt.

Information

Skriv til Stad&Egn