Aktiviteter - se kalender - klik her >>

Hvor er der et toilet?
Offentlige toiletter er ikke noget, der bare kan spares væk. Mange kan ikke undvære dem. Men hvor er de henne, hvor mangler de, og hvordan får vi bedre skiltning, rengøring og vedligeholdelse?

Stad&Egn, Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer

TOILETFORHOLD I HELSINGØR KOMMUNE 16.03.2023

Et arbejdsdokument til forbedring af forholdene – det er der brug for!

Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer har i 2022 samlet en arbejdsgruppe til at sætte fokus på behovet for flere og bedre offentlige toiletter – som modspil til de seneste års lukninger. Gruppens arbejde bliver desuden fulgt op af kommunens Dialoggruppe om Tilgængelighed.

Kommunen bruger årligt 900.000 på daglig morgenrengøring + ekstra om sommeren. Hertil 250.000 til vand, el, leje og renovering efter hærværk. Men toiletter er ikke noget, man kan undvære, når der skal spares. For mange af os er adgang til et toilet helt afgørende for, at vi kan bevæge os frit omkring, og ældreorganisationerne får jævnligt klager over uhumske eller manglende toiletter i det offentlige rum. Hertil kommer hensynet til børnefamilier og turister. . . . .

Neden under kan du Downloade hele Pernille Hermanns arbejdsdokument.
pernillehermann@jubii.dk, Momil: 50 60 13 70

 

Helsingør Kommunens "toiletter"

Kortet af kommunale toilketter er opdateret februar 2022.
Kortet kan du downloade hvorved navne på lokaliteterne, henvisninger bliver tydeligers.

Hvor er der et toilet !
Her kan du se Pernille Hermanns oplæg som næstformand i Helsingør Seniorråd
▼ 
▼ ▼ ▼ ▼

Tirsdag 24.03 2020

Møde om Havpark / Nationalpark Øresund

Tirsdag 24.03 2020
Møde om Havpark / Nationalpark Øresund

Stad& Egn inviterer til et offentlig møde om den fremtidige Havpark/ Nationalpark Øresund, tirsdag 24.03 2020 kl. 19:15 nedei Blomstersalen i Toldkammeret Havnepladsen 1 i Helsingør med:
Akvariechefog marinbiolog Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet
FiskerSøren Jacobsen formand for skånsomt kystfiskeri.
MFMorten Messerschmidt

Havpark/Nationalpark Øresund
Kanvi både beskytte og samtidig udvikle Øresund, et af Danmarksrigeste farvande. Det er et af hovedspørgsmålet, når Stad &Egn tirsdag den 24 marts 2020 efter fællesspisningen i Toldkammere tkl. 19:15, inviterer til en åben offentlig debat og ide-udveksling iBlomstersalen nede i Toldkammeret Havnepladsen 1 i Helsingør.
Stad& Egn har inviteret følgende oplægsholdere til diskussionerne:Akvariechef Jens Peder Jeppesen Øresundsakvariet, Formand forskånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen Helsingør, og fra folketingetMorten Messerschmidt, der kommenterer de Nationale og Internationalemulige politiske stopklodser, for at få luft under ideerne: Til en”Havpark / Nationalpark Øresund”.
Påmødet vil der også være paneldebat. Moderator og ordstyrer forpaneldebatten er Pernille Hermann, Helsingør.

Sundet harsom et af de eneste steder i Danmark, et naturskånsomt rekreativt ogerhvervsmæssigt fiskeri. Der også bør perspektiveres med hvilkenye driftsformer, det er, som kan udvikles i samklang med naturen. Påtværs af interessentgrupperne og landegrænserne, herundersynspunkter til hvorledes også lystfiskerturisme og erhverv, kansammentænkes med en bæredygtig udvikling.

På mødetvil vi sætte scenen. Jens P. Jeppesen vil på mødet sætte særligfokus på status og udviklingsmuligheder for Havpark / NationalparkØresund og Søren Jacobsen vil sætte særlig fokus på detbæredygtigeog skånsomme fiskeri i Øresund og den kommende mærkningsordning.
Påsigt ser vi også frem til resultaterne fra det af Helsingør Kommunenedsatte § 17 stk 4 udvalg om Havpark Nationalpark Øresund.


Spisning
Viderevil der være mulighed for at melde sig til fællesspisning påToldkammeret, det foregår umiddelbart lige inden vores møde fra kl.18-19. (Kan bestilles via www.dinnerbooking.dk/vælg Toldkammer som spisested og den 24. marts).

Materialer og Link >>

At lægge de rigtige sten fra grund af

Foreningens formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri.

Offentlige debatter

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Oplyser, inspirerer og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag.