Publikationer og Link

Beskyt Øresund

Beskyt Øresunds natur

I Øresund fi ndes der en helt unik samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. På grund af Øresunds store variation i både dybdeforhold, sedimenttyper og saltholdighed har Øresund i forhold til sin størrelse denne helt enestående samling af forskellige plante- og dyresamfund. Der fi ndes alt fra klippekyster over stenrev til sand og blød mudderbund.

Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

I dag er Øresund beskyttet med flere forskellige typer af beskyttede naturområder, men de dækker enten kun delområder eller omfatter en begrænset type af aktiviteter. Ingen beskyttelsesområder er afgrænset til at beskytte Øresund som et samlet område.

Udledning af spillevand fra Helsingør

Rensningsanlæg (eller renseanlæg) renser spildevand fra industri og husholdning. Spildevandet indeholder både organiske affaldsstoffer som fedt, kulhydrat og protein, men også patogene bakterier og giftstoffer som medicinrester, tungmetaller, tjærestoffer, nanopartikler samt diverse andre kemikalier der er skyllet ud i afløbet eller endt i kloakken via afstrømning fra forurenede gader eller jordområder.

Vil du vide lidt mere, benyt dette link >>

Er Helsingør Kommune opdateret?

Helsingør Kommune har 2 store udlednings ledninger i Øresund.
Tretorn og Espergærde. Den i Espergærde er i forvejen underdimensioneret, så det haster med at opdatere dette anlæg da der i årene frem vil blive bygget over 1000 ny boliger i Espergærde.

Beskyt Øresund

Kulturmiljøer i kommunernes planlægning

Kulturmiljøer i kommunernes planlægning
- til inspiration.

Udgivet af Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen
 

Bedst og Billigst

Bedst og billigst
- et nyt koncept til boliger
i Danmark

Refleksioner om nødvendige forandringer som nogle almene bypolitiske synspunkter
Jens Kirkegaard, juli 2020

 

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Gehl Architect

Udarbejdet for Helsingør Byråd 26. september 2011

Movia endelige mobilitetsplan 2020

Nedenfor kan du downloade publikationen

Movias hvidbog med høringssvar 2020

Nedenfor kan du downloade publikationen

Grønne pletter og naturperler i Helsingør kommune

Nedenfor kan du downloade publikationen

Politik for borgerind- dragelse i Helsingør kommune

Se også "Metode & Idékatalog"
Nedenfor kan du downloade publikationen

Metode & idékatalog

Nedenfor kan du downloade publikationen