Stad&Egn
Vi følger byplanudviklingen
Udvikling af kajområdet
Arkitektur
Offentligt rum
Arkitektur skal tilpasses det omkringliggende

Forum for bolig, plan og byggekultur
i Helsingør Kommune

Foreningens formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri, til glæde for nuværende og kommende generationer. Herunder arbejdes med boligpolitiske, byudviklingsmæssige, arkitektoniske og landskabsmæssige forhold både i by og på land i Helsingør Kommune.

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Oplyser, inspirerer og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag. Samt gennemfører konkrete og relevante projekter. Som tværpolitisk forum spænder vores interesseområde over bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, detailhandel og byliv og debat på et respektfuldt og oplyst grundlag.

 

Relevante publikationer

Stad&Egn lægger relevante publikationer ind til brug for foreningens og medlemmernes arbejde samt som general information.

Her kan du se og læse dem >>

Bliv medlem

Kære medlemmer i Stad&Egn samt dem der støtter foreningen.

Melder sig ind i Stad&Egn
for at støtte vores arbejde. Det er nemt ...
Meld dig ind - KLIK HER >>

Tilmeld dig Stad&Egns nyhedsbrev

Du kan modtage vores nyhedsinformationer ved at benytte nedenstående. Det kræver dog et medlemsskab. Se anden steds på siden "Bliv medlem"

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsinformationer

Kontingent

Husk at betale kontingent kr. 100,- for 2022 på
Reg.nr 9570 Kontonr. 0012628013

Husl at skrive fulde navn
Spørgsmål så kontakt Viggo Pedersen, kasserer

Email: skipperviggo@hotmail.com
Tlf.: 2882 979

Invitation
- Til en god bolig hører rent vand

På mandag
d. 19 april kl. 19.00 afholder foreningen Stad&Egn tema aften om vand i Blomstersalen på Toldkammeret.

Vi har været så heldige, at geolog Walter Brüsch har lovet at øse af sin store viden og indsigt i vand og vandkvalitet.


Walter Brüsch er geolog og seniorrådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening. Han har gennem mere end 30 år arbejdet med vandets kredsløb og med transport og omsætning af både naturlige og miljøfremmede stoffer i grundvandet.

Vi fremviser også et moderne filterbaseret vandrensningsanlæg til private hjem.

Stad og Egn er en demokratisk ”perle”. Vi er godkendt som en alment oplysende forening men får dog ingen tilskud fra kommunen. Vi lægger vægt på at være et tværpolitisk forum, fakta oplysende (sandhedssøgende) og debatskabende indenfor primært boligsektoren. Vi arbejder for, at debat og beslutninger skal foregå ud fra fakta og ikke myter og politiske slogans.

Er du enig heri og gerne vil støtte formålet, kan indmeldelse ske gennem vores hjemmeside www.stadogegn.dk. Medlemskab koster 100,- kr årligt.

14. januar 2022

Arkitektur Politik

Kommunens Arkitektur Politik er til høring med deadline 20. februar. Stad&Egn ser det positivt at kommunen vil indarbejde, implementere en sådan i lokalplanerne og ikke mindst i de mindre byggesager så vi undgår øjebæer i de lokale kvarterer.
 

Arkitekturråd
Skal der oprettes et sådan. Hvordan skal det sammensættes. Hvilken økonomi er der forbundet.
- mange spørgsmål kan stilles og de skal stilles inden 20. februar 2022

KLIK OG LÆS online >> 
eller benyt linket neden under

Link til publikationer >>

Stad&Egn kalender 2022

Her vil løbende kalenderen blive opdateret. Når den bliver opdateret bliver medlemmer orienteret via hjemmesidens nyhedsmodul.

Link til kalender >>

14. juli 2020

Ny artikelside

Kulturmiljøer
Lokalpolitik
Planstrategi

Læs Artikler

Zar - Stad&Egn

5. juni 2020

Få Zar til Helsingør
Køb folkeaktier

Stad&Egn
har tegnet 2 folkeaktier i skonnerten Zar og opfordret også medlemmer og andre foreninger herom.

Har du ikke nået at få tegnet en folkeaktie i skonnerten Zar, kan det naturligvis stadigvæk nås. Så hvis du er interesseret så benyt dette link: https://mfs.dk/hal16-folkeaktie/ >>