Stad&Egn
Vi følger byplanudviklingen
Udvikling af kajområdet
Arkitektur
Offentligt rum
Arkitektur skal tilpasses det omkringliggende

Forum for bolig, plan og byggekultur
i Helsingør Kommune

Foreningens formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri, til glæde for nuværende og kommende generationer. Herunder arbejdes med boligpolitiske, byudviklingsmæssige, arkitektoniske og landskabsmæssige forhold både i by og på land i Helsingør Kommune.

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Oplyser, inspirerer og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag. Samt gennemfører konkrete og relevante projekter. Som tværpolitisk forum spænder vores interesseområde over bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, detailhandel og byliv og debat på et respektfuldt og oplyst grundlag.

 

Tilmeld dig Stad&Egns nyhedsbrev

Du kan modtage vores nyhedsinformationer ved at benytte nedenstående. Det kræver dog et medlemsskab. Se anden steds på siden "Bliv medlem"

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsinformationer

Relevante publikationer

Stad&Egn lægger relevante publikationer ind til brug for foreningens og medlemmernes arbejde samt som general information.

Her kan du se og læse dem >>

14. juli 2020

Ny artikelside

Kulturmiljøer
Lokalpolitik
Planstrategi

Læs Artikler

Zar - Stad&Egn

5. juni 2020

Få Zar til Helsingør
Køb folkeaktier

Stad&Egn
har tegnet 2 folkeaktier i skonnerten Zar og opfordret også medlemmer og andre foreninger herom.

Har du ikke nået at få tegnet en folkeaktie i skonnerten Zar, kan det naturligvis stadigvæk nås. Så hvis du er interesseret så benyt dette link: https://mfs.dk/hal16-folkeaktie/ >>

Bliv medlem

Kære medlemmer i Stad&Egn samt dem der støtter foreningen.

Melder sig ind i Stad&Egn
for at støtte vores arbejde. Det er nemt ...
Meld dig ind - KLIK HER >>

14. juni - 2020

Stad&Egn kalender 2020

Her vil løbende kalenderen blive opdateret. Når den bliver opdateret bliver medlemmer orienteret via hjemmesidens nyhedsmodul.

Link til kalender >>