Stad&Egn
Vi følger byplanudviklingen
Udvikling af kajområdet
Arkitektur
Offentligt rum
Arkitektur skal tilpasses det omkringliggende

Forum for bolig, plan og byggekultur
i Helsingør Kommune

Foreningens formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri, til glæde for nuværende og kommende generationer. Herunder arbejdes med boligpolitiske, byudviklingsmæssige, arkitektoniske og landskabsmæssige forhold både i by og på land i Helsingør Kommune.

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Oplyser, inspirerer og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag. Samt gennemfører konkrete og relevante projekter. Som tværpolitisk forum spænder vores interesseområde over bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, detailhandel og byliv og debat på et respektfuldt og oplyst grundlag.

Kontingent betaling
kr. 100,- for 2023 på
Reg.nr 9570 Kontonr. 0012628013

Husk at skrive dit fulde navn

Spørgsmål så kontakt Viggo, vores kasserer
Email: 
skipperviggo@hotmail.com

Tlf.: 2882 9797

Relevante publikationer

Stad&Egn lægger relevante publikationer ind til brug for foreningens og medlemmernes arbejde samt som general information.

Her kan du se og læse dem >>

Bliv medlem

Kære medlemmer i Stad&Egn samt dem der støtter foreningen.

Melder sig ind i Stad&Egn
for at støtte vores arbejde. Det er nemt ...
Meld dig ind - KLIK HER >>

Tilmeld dig Stad&Egns nyhedsbrev

Du kan modtage vores nyhedsinformationer ved at benytte nedenstående. Det kræver dog et medlemsskab. Se anden steds på siden "Bliv medlem"

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsinformationer

Stad&Egn kalender 2022

Her vil løbende kalenderen blive opdateret. Når den bliver opdateret bliver medlemmer orienteret via hjemmesidens nyhedsmodul.

Link til kalender >>

Ved at benytte ovenstående Link kan du se og læse hvordan toiletforholdene er i Helsingør kommune

Inden du går tur så kik på kortet så du er forberedt hvis du bliver trængende
Kort >>

Generalforsamling afholdt
onsdag 01.03 2023.
Tid til at betale dit kontingent

      Kontingentbetaling for 2023
på  kr. 100,-
     

Bank: Reg.nr. 9570 Kontonr. 0012628013
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN

Stad&Egn arrangement
”Klimahaven og Biodiversiteter med køer i baghaven” blev afholdt torsdag 26-01 kl.19
i Blomstersalen, Toldkammeret

Else Marie Oeland fra Stad&Egn bød velkommen. 
Anne Marie og Jørgen fra Klimahaven 3000 fortalte om et projekt omhandlende Espergærde og Helsingør.

Ny publikationer har vi lagt ind.
▼ Se nedenstående 

2. februar 2023

Temalokalplan for bevarings-
værdige bygninger
i Helsingør Kommune

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang, eller når arealer overføres fra landzone til byzone.

Via lokalplaner kan Byrådet fastsætte rammerne for en ønsket fysisk og anvendelsesmæssig udvikling i et område, og høre offentlighedens mening herom.

Læs mere eller download ved at benytte linkene

Link til publikationer >>

25. december 2022

Beskytttelse af Øresund

I Øresund findes en usædvanlig stor artsrigdom og sundets unikke havmiljø har en kæmpe betydning for miljøet, fiskeriet, forskningen og turismen i hele regionen.
Næsten 90 års trawlforbud 
har sikret et bæredygtigt fiskeri og en stor biologisk variation. Derfor er vi alle optagede af, at der gennemføres en særlig beskyttelse af Øresund, sådan at.det særlige havmiljø og den unikke natur i sundet ikke går tabt for de kommende generationer.

Læs mere eller download ved at benytte linkene

Link til publikationer >>

21. november 2022

Byplankonsulenttegnestuerne 1960'erne og 70' erne

I januar 2010 igangsatte Byplanhistorisk Udvalg et efter sin sædvanlige målestok ret omfattende forskningsprojekt om en meget interessant og betydningsfuld periode i dansk byplanhistorie. Projektets titel var: ”Byplankonsulenttegnestuerne i 1960’erne og 70’erne”. Projektet er støttet af Realdania.
Læs mere eller download ved at benyt nedestående link

Link til publikationer >>

22. november 2022

Arkitektur Politik

”Ordet arkitektur kommer fra latin og betyder bygnings-kunst. Arkitekturbegrebet dækker både byplanlægning, landskaber og pladser, torve og haver. Arkitektur skabes for at opfylde et praktisk behov – som f.eks. behovet for et sted at bo.

Samtidig er der en kunstnerisk hensigt i arkitektur. Arkitektur er en bearbejdning af rum, volumen, stof, farver, lys og lyd for at opnå et bestemt æstetisk udtryk. Arkitektur er det hus, du bor i, skolen du går på, biografen, busterminalen og rådhuset.”

- Fra Dansk Arkitektur Centers vidensbase 

Læs mere eller download ved at benyt nedestående link

Link til publikationer >>

14. januar 2022

Arkitektur Politik

Kommunens Arkitektur Politik er til høring med deadline 20. februar. Stad&Egn ser det positivt at kommunen vil indarbejde, implementere en sådan i lokalplanerne og ikke mindst i de mindre byggesager så vi undgår øjebæer i de lokale kvarterer.
 

Arkitekturråd
Skal der oprettes et sådan. Hvordan skal det sammensættes. Hvilken økonomi er der forbundet.
- mange spørgsmål kan stilles og de skal stilles inden 20. februar 2022

KLIK OG LÆS online >> 
eller benyt linket neden under

Link til publikationer >>

Zar - Stad&Egn

5. juni 2020

Få Zar til Helsingør
Køb folkeaktier

Stad&Egn
har tegnet 2 folkeaktier i skonnerten Zar og opfordret også medlemmer og andre foreninger herom.

Har du ikke nået at få tegnet en folkeaktie i skonnerten Zar, kan det naturligvis stadigvæk nås. Så hvis du er interesseret så benyt dette link: https://mfs.dk/hal16-folkeaktie/ >>

14. juli 2020

Ny artikelside

Kulturmiljøer
Lokalpolitik
Planstrategi

Læs Artikler