Generalforsamling 2021

Generalforsamling blev afholdt den 19. maj på Cafe Chaplin

Beretning for året 2020                                                         

Vi fik afholdt generalforsamling onsdag 11.03 2021.

Umiddelbart herefter kom covid-19/corona sundhedskrisen også til Stad & Egn, og herefter blev det på alle måder et meget alternativ og anderledes år.

Vi kom IKKE på banen med cafe- eller toldkammermøder, men vi fik også gjort os overvejelser over hvordan vi kunne sætte yderligere fokus på sammenhængskraft, lokaldemokrati, debatniveauet, brugerperspektiver og vores interesseområder.

Vi arbejdede på at komme ud i det offentlige rum med debatmøder om byggesager, boligpolitik, bevarende lokalplaner med tema: Hellebæk-Ålsgårde, Kronborg Geværfabrik og udvikling af dette kulturmiljø, veteranprojekter, centerfunktioner og byudvikling, kollektiv transport og mobilitet samt naturbeskyttelse. Men efter en ørkenvandring i coronaens skygge, blev vi overhalet.

Stort set alt blev sat på pause i marts – maj og fortsatte efter sommerferien og først langt senere henne i året kom vi på Zoom, Skype, teams.

Vi prioriterede foreningens facebookside: https://www.facebook.com/stadogegn/ og hvordan vi kunne videreudvikle vores hjemmeside: http://www.stadogegn.dk/

Noget af det som først kom i gang var møderækken i Samordningsudvalget Nordsjælland Hospital Plan Nord og senere i september møderne i styringsgruppen om sundhedshusene i Frederikssund og Helsingør. Repræsentantskabsmødet i TV2 Lorry 28.10 2020 nåede også at blive holdt fysisk.

Integrationsmøderne kørte næsten planmæssigt. Senere på efteråret blev jeg inddraget i arbejdet i Dansk Folkehjælp og meldte mig også til arbejdet i menighedsrådet i Sct. Olai domsogn.

Møderne i § 17 stk. 4 Udvalget om beskyttelsen af Øresund har kørt både som fysiske og virtuelle møder.

Fra slutningen af august har jeg også været inddraget i arbejdet på Radio Helsingør Lokalnyt og det blev til i alt 8 fredagsinterview om motorsejlbådsklubben, om kollektiv transport, om ekspropriation,  om detailhandel og bymidten, om integration og flygtninge, om Nordskov mølle og og Dansk Folkehjælp, ligesom jeg selv var i radioen med trends indenfor sundhed.
 

Videre har jeg i perioden bidraget med 30 læserbreve, mest om bæredygtighed, ligesom jeg flittigt har besvaret Helsingør Dagblads læserholdets spørgsmål.

Jeg har deltaget i virtuel konferencer om bæredygtig værdig ældrepleje 09.11 2020, i virtuel møde om boligpolitik 21.11 2020, i virtuel møde om klimatilpasning 25.11 2020, i virtuel møde om natur og friluft 26.11 2020, i virtuel møde om turisme 01.12 2020 og i virtuel møde om friluftsliv 01.12 2020. Som forening fik vi alene deltaget i: 29.10 2020 Virtuel borgermøde om busnet.

Vores web-master Anders Wilsbech har udført et stort arbejde med at trimme vores hjemmeside. Der er lagt artikler ud om kulturmiljøer, publikationer om Øresund, spildevand, kulturmiljøer, boligformer, byrumsplan, Movias mobilitetsplan, grønne pletter og naturperler, politik for borgerinddragelse, kvalitetsvurdering af museerne og evaluering af Hamletscenen, ICP detailhandelsanalyse fra 2018. Som alle belyser et bredt udsnit af vores temaområder,

På bestyrelsessiden består bestyrelsen af mig, Viggo som kasserer, Jens som næstformand, Anders og Jette som bestyrelsesmedlemmer og Max og Else som suppleanter. Som revisor er regnskabet trygt i Jørgen Bodilsens gode hænder. Alle som en, har i perioden ydet en yderst eminent, påskønnelig og rigtig god indsats for foreningen og Helsingør området – tak for det.

Bestyrelsen
Fremlagt af Formanden
Jørgen Busch